Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές

 

-Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές
- Ο Νοέμβρης έκλεισε; Τα ζευγάρια είναι στο στάβλο
- Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη, φύτευε καταβολάδες
- Η Πούλια βασιλεύοντας, το μήνυμά της στέλνει. Ούτε τσοπάνος στα βουνά, ούτε ζευγά στους κάμπους
- Ο Νοέμβρης σαν θα έλθει, τα γομάρια μέσα κλείνει
- Όποιος σπείρει τον Νοέμβρη, ούτε σπόρο δεν θα πάρει
- Όταν έρθει ο Νοέμβρης, σιγομπαίνει ο χειμώνας
- Νοέμβρη νόα και σπέρνε
- Όντας η πούλια βασιλεύει (το πρώτο 15ήμερο), ο ζευγολάτης απο-σπέρνει 

 
 

- Ο φτωχός ο Φίλιππας (14 Νοεμβρίου), στο χωράφι απόκρευε (συνέχιζε για να αποτελειώσει τη σπορά)
- Του Αη Μηνά (11 Νοεμβρίου) μηνάει ο καιρός πως θα κρυώσει
- Αη μηνάς εμήνευσε του πάππου του χειμώνα : Έρχομαι ή δεν έρχομαι, και τ’ Αη Φιλίππου αυτού ‘μαι
- Τ’ Αη Μηνά εμήνυσα και τ’ Αη Φιλίππου αυτού ‘μαι
- Αν δεν έρθω τ’ Αη Μηνά, τ’ Αη Φιλίππου αυτού θα ‘μια
- Αν τ’ Άγιου Φιλίππου δεν έρθω, τ’ Άγια των αγίων (21 Νοεμβρίου) θα έρθω
- Του Αγίου Αντρέα (30 Νοεμβρίου) αντρειεύει το κρύο


ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !!!